Přihlášky na zahraniční jazykově vzdělávací pobyt v Londýně 2015

Škola podala projektovou žádost v rámci výzvy 56, kterou vyhlásilo MŠMT prostřednictvím OP VK. V rámci tohoto projektu, pokud jej poskytovatel schválí, se uskuteční 7 denní zahraniční jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro 40 – 45 žáků. Na základě kritérií, která jsou na přihlášce, bude následně proveden výběr účastníků. Přihlášky můžete podávat do pondělí 15.6. 2015, nejpozději do 14:00 hod.

Škola podala projektovou žádost v rámci výzvy 56, kterou vyhlásilo MŠMT prostřednictvím OP VK. V rámci tohoto projektu, pokud jej poskytovatel schválí, se uskuteční 7 denní zahraniční jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro 40 – 45 žáků. Na základě kritérií, která jsou na přihlášce, bude následně proveden výběr účastníků. ZJVP je plně hrazen z prostředků OP VK. Je určený  pro žáky 7. – 9. tříd ve školním roce 2015/16. Více informací v úvodu přihlášky. Přihlášky můžete podávat do pondělí 15.6. 2015, nejpozději do 14:00 hod.

Přihláška na ZJVP ve Velké Británii

Karel Handlíř

Archivy