Desatero výuky matematiky prof. Hejného

ZÁSADY VÝUKY MATEMATIKY PROF. HEJNÉHO (pro učitele i pro rodiče).

 

  1. Podporuj autonomii dětí.
  2. Věř tomu, že děti jsou chytré a že jsou schopny při dobrém vedení učitele většinu matematických poznatků objevit samy.
  3. O úspěšnosti mé práce nerozhodují výkony dětí prokázané v pětiminutovkách, ale jejich radost z „dělání” matematiky. Radost z kognitivního úspěchu je u dětí největším hnacím motorem matematického poznání, pro učitele je radost dětí barometrem toho, co děti potřebují.
  4. Neopravuj chyby a vytvoř situaci, v níž žák sám nebo ostatní žáci chyby objeví sami.
  5. Chyba je důležitým nástrojem poznání.
  6. Nevyslovuj se k názoru dítěte, zda je dobrý. Obrať to na třídu.
  7. Nic nevysvětluj.
  8. Nepřerušuj myšlenkový tok dítěte.
  9. Minimalizuj svou akustickou přítomnost.
  10. Podporuj komunikaci ve třídě žák-žák, žák-skupina, žák-třída, nejméně žák-učitel.
Archivy