Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku “Dodávka beletristických knih pro čtenářské dílny”

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku “Dodávka beletristických knih pro čtenářské dílny”, která proběhne v rámci realizace projetu “Rozvíjíme se prostřednictvím čtení a komunikace” CZ.1.07/1.1.00/56.0419.

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku “Dodávku beletristických knih pro čtenářské dílny”, v rámci realizace IPo “Rozvíjíme se prostřednictvím čtení a komunikace” CZ.1.07/1.1.00/56.0419.

Výzva je zveřejněna také na webu poskytovatele zde.

0. Výzva k podání nabídky

1. Krycí list nabídky

2. Specifikace zakázky

3. Návrh smlouvy

4. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

5. Čestné prohlášení uchazeče o neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného VŘ

6. Vzor označení obálky

7. Odpověď na otázku uchazeče č. 1

8. Oznámení výsledku výběrového řízení

9. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

10. Smlouva Neoluxor

text: Karel Handlíř

Archivy