Prvňáci a šesťáci „Spolu to zvládneme!“

V měsíci říjnu proběhla druhá část projektu „Spolu to zvládneme“ zaměřená na spolupráci prvních a šestých tříd. Děti rozvíjí schopnost komunikace, učí se vzájemné toleranci. Postupně se sešli žáci prvních tříd se svými novými kamarády z tříd šestých. Každá první třída má svou partnerskou šestou třídu.

V měsíci říjnu proběhla druhá část projektu „Spolu to zvládneme“ zaměřená na spolupráci prvních a šestých tříd. Děti rozvíjí schopnost komunikace, učí se vzájemné toleranci. Postupně se sešli žáci prvních tříd se svými novými kamarády z tříd šestých. Každá první třída má svou partnerskou šestou třídu:

1.A a 6.C                      1.B a 6.A                        1.C a 6.B

A jak to všechno probíhalo …….

V úterý se nemusíme první dvě hodiny učit! 

Ale nejen proto jsme se těšili na tento den. Děti z prvních tříd prožijí dvě hodiny se staršími kamarády z šestých tříd, seznámí se s nimi a prožijí možná něco, co dosud nezažili. Prvňáčci si připravili pěkný obrázek se svým portrétem, to aby na ně šesťáci nezapomněli. Také šesťáci měli pro prvňáčky překvapení. Vlastnoručně vyrobenou papírovou hračku.

Sešli jsme se v hale naší tělocvičny hned v 8.00 hodin ráno. Hráli jsme hry, které se týkali důvěry jeden v druhého. Ti starší měli za úkol pronést ty mladší dírou v síti, tzv. pavučinou. A naopak, ti mladší museli bez úhony převést svého staršího kamaráda překážkovou dráhou. Učili jsem se věřit jeden druhému.

Také jsme si našli svého kamaráda či kamarádku, poznávali jaký je co má rád a co máme společného. Na závěr nás čekala sladká dobrota, o kterou jsme se rádi podělili se svým novým kamarádem a potvrdili si své přátelství. 

Všichni se těšíme až budeme společně prožívat různé společné akce – vycházky, vyrábění , návštěvy nebo třeba společné Vánoce ve škole.

Text: Iva Hoferková a Pavlína Nováková , Foto: Hana Wiedemanová

Archivy