Zápis z jednání 5.11. 2015

Zápis z jednání

Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Termín:         5.11. 2015

Místo:             ředitelna

Čas:                15:30 hod.

Program:

  1. Projednání Výroční zprávy za školní rok 2014/2015
  2. Projednání Plánu práce na školní rok 2015/2016
  3. Diskuse

Přítomni:

Mgr. Petra Havlíčková, Mgr. Jiří Šiffner, Mgr. Pavel Moravec, Ing. Tomáš Hradil, Mgr. Veronika Nováková, Ing. Stanislava Halířová

 

ad. 1  

Úkoly z minulého zasedání, týkající se požadavku na omezení dopravy před školou byly splněny.

Poděkování všem, kdo se na tom podílel. Zvláště pak panu Smékalovi a Hudečkovi, kteří iniciovali petici.

ad. 2

Školská rada projednala Výroční zprávu za školní rok 2014/2015.

Připomínky:

Zbudování parkovacích míst na Křížkovského

ad. 3

Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2014/2015

Pro přijetí:     6                 Proti:            0                 Zdržel se:     0       

ad. 4

Školská rada projednala Plán práce na školní rok 2015/2016.

Připomínky:

ADHD, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – propojení PPP, rodiče, výchovný poradce, vyučující

ad. 5

Školská rada bere na vědomí Plán práce za školní rok 2015/2016

Pro přijetí:     6                 Proti:            0                 Zdržel se:     0

ad. 6

Diskuse

–      Chybí prostory k uložení pomůcek

–      ADHD, žáci se spúeciálními vzdělávacími pořebami – propojenost na II. Stupni

–      Parkoviště na Křizkovského – zda je vůbec vhodné jeho zřízení

–      Potřeby školy – hřiště, klimatizace, skladovací prostory

–      Matematika

Usnesení:

  1. ŠR schválila Výroční zprávu za rok 2014/2015
  2. ŠR projednala Plán práce na rok 2015/2016

Úkoly:

Řešení rozpočtu k pokrytí potřeb školy.

 

Zapsal:  Ing. Stanislava Halířová                                Schválil:   Mgr. Pavel Moravec

 

Nejnovější příspěvky
Archivy