Netradiční olympijské hry ŠD

Rok uběhl jako voda a 9 školních družin z Krnova a okolních vesnic se sešlo na „Netradičních olympijských hrách ŠD“. V letošním školním roce připadlo pořádání této sportovní akce na naši školu a věřte, že to nebyl úkol vůbec jednoduchý. Pro děti byly připraveny netradiční sportovní disciplíny – laserové bludiště, balónky v koši, foukací bludiště, pamatováček, provlékací obruč…

Rok uběhl jako voda a 9 školních družin z Krnova a okolních vesnic se sešlo na „ Netradičních olympijských hrách ŠD“. V letošním školním roce připadlo pořádání této sportovní akce na naši školu a věřte, že to nebyl úkol vůbec jednoduchý. Čtvrtý ročník NOH zahájil krátkým proslovem ředitel školy Mgr. Karel Handlíř a pozvání přijali i místostarosta Jan Krkoška a vedoucí odboru školství, kultury a sportu paní ing. Pavlína Říhová.

Všichni popřáli malým sportovcům hodně štěstí při plnění sportovních úkolů. Pro děti byly připraveny netradiční sportovní disciplíny / laserové bludiště, balónky v koši, foukací bludiště, pamatováček, provlékací obruč …./, při kterých se musely velmi soustředit, ale při plnění některých úkolů jsme pozorovali zářivý úsměv na tvářích sportovců i publika. Po krátkém kulturním vystoupení tanečního souboru Flash a dětského pěveckého sboru Zvoneček mohly hry začít. Vše probíhalo pod dohledem hlavního sportovního rozhodčího M. Bitomského, který i pečlivě propočítal všechny dosažené hodnoty soutěžních družstev. Příprava a organizace celé akce byla velmi náročná, ale myslím, že vše bylo skvěle naplánováno do nejmenšího detailu.

Chtěla bych touto cestou poděkovat hlavní organizátorce M. Košinarové, která měla vše „ pod palcem“. Dále všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci sportovního setkání / hudební kulisy, výroba medailí, pomůcek a rekvizit, taneční a hudební program žáků naší školy…../ Velké poděkování patří všem šikovným maminkám, které upekly spoustu dobrot a paní Janě Mojžíšové, která měla na starosti hladové účastníky her, jejich doprovod, asistenty na stanovištích a všechny hostesky, které každý tým po celou dobu konání her doprovázely. Jejími velkými pomocníky byly žáci školního parlamentu, které také moc chválím.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali ceny pro sportovce, finanční hotovost na zakoupení potřebného materiálu a občerstvení. Jsou to: Klub rodičů při ZŠ Janáčkovo náměstí, Městská policie Krnov, Bosch Krnov, cestovní kancelář Invia, RD Rýmařov, hotel Kamzík, firma Značky Moravia, Algida, Jazyková škola Jana Ámose Komenského Bruntál, Kofola Krnov, Alfa plastic Bruntál, dopravní policie Bruntál, hřebčín Albertovec Opava, firma VIKPAP GROUP, s.r.o. (papírníctví).
A jak to vše dopadlo? Podívejte se sami.

O 1. a 2. místo se stejným počtem bodů se dělí ŠD Janáčkovo náměstí a ŠD Dvořákův okruh
3. místo ŠD Žižkova
4. místo ŠD Zátor
5. místo ŠD Lichnov
6. místo ŠD Brantice
7. místo ŠD Smetanův okruh
8. místo ŠD Úvalno
9. místo ŠD M. Albrechtice
Všem malým sportovcům ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně sil a pozitivní energie do dalšího sportovního setkání, které nás čeká opět příští školní rok. Tentokrát se všechny ŠD sejdou na ZŠ v Úvalně. Jeho zástupce na úplný závěr NOH ŠD 2016 slavnostně převzal z rukou ředitele školy putovní slunce, které je symbolem těchto her.

 

text: Blanka Šrubařová, foto: Marek Bitomský

 

Archivy