Na den dětí jsme se učili v přírodě

Na den dětí nemuseli žáci druhého stupně zasednout do lavic. Obuli si sportovní boty, na záda nasadili baťohy se svačinami a vyrazili se učit do přírody. Přesněji řečeno absolvovali “Den Zdatnosti”. Pod tímto názvem se skrývalo 8 km pochodu, 12 úkolů v pracovním listě a 2×6 stanovišť …

Na den dětí nemuseli žáci druhého stupně zasednout do lavic. Obuli si sportovní boty, na záda nasadili baťohy se svačinami a vyrazili se učit do přírody. Přesněji řečeno absolvovali “Den Zdatnosti”. Pod tímto názvem se skrývalo 8 km pochodu, 12 úkolů v pracovním listě a 2×6 stanovišť zaměřených na témata ochrany člověka za mimořádných situací, biologii, dopravní výchovu, první pomoc a jiné praktické dovednosti z různých oborů. Počasí nám přálo a všichni jsme dorazili do cíle sice unavení, ale zdraví a snad i trochu “zdatnější”.

Poděkování patří p. Kubešové za zajištění stanoviště První pomoci, p. Kavickému za dopravní výchovu, p. Ušelovi za stanovište hasičů, KOS s.r.o za poskytnutí elektrické energie, učitelům za připravu stanovišť a jejich žákovským asistentům za pomoc na stanovištích, ale také všem, kteří den absolvovali, něco si z něj odnesli a užili si jej.

Video

 

Text a video: K. Handlíř, foto: O. Piska, F. Andziol, G. Sofianidů

Archivy