Organizace školní družiny

Informace k prvnímu školnímu týdnu (1.9. – 2.9. 2016) ve školní družině. Zahajujeme provoz ve čtvrtek 1. září od 6:00 hod. na pavilonu B. První školní den bude provoz ŠD ukončen v 15:00 hod.

Školní družina (ŠD) zahajuje provoz 1. září v 6.00 hodin na pavilonu B. První školní den – 1. září – bude provoz ŠD ukončen v 15.00 hodin.

Děti, které v tento den budou ve školní družině, musí mít: přezůvky a čip na oběd.

Pokud se rodiče rozhodli změnit den nástupu do školní družiny, dají dítěti tuto skutečnost písemně.

Žáci prvních ročníků obdrží dne 1. září Zápisní lístky do školní družiny, které musí rodiče vyplnit a obratem odevzdat vedoucí vychovatelce nebo třídní učitelce – nejpozději 2. září 2016.

Od 2. září 2016 bude školní družina v provozu denně, dopoledne od 6.00 – 7:45 hod a odpoledne od 11:40 – 16:30 hod.

Rodiče dětí, které budou navštěvovat pouze ranní družinu, musí vyplnit řádnou přihlášku a zaplatit poplatek ve výši 50 Kč/měsíc.

Text: B. Šrubařová

Archivy