Školní kolo jazykové olympiády

Žáci 6.-9. tříd mají za sebou písemné třídní kolo jazykové olympiády. Všem soutěžícím kteří postoupili do ústního kola zasíláme hodnotící kritéria. Ústní kolo se koná 17.ledna 2017 ve 14:00 hod. Sraz je ve 13:55 hod. u učebny A303.

Žáci 6.-9. tříd mají za sebou písemné třídní kolo jazykové olympiády. Všem soutěžícím kteří postoupili do ústního kola zasíláme hodnotící kritéria. Ústní kolo se koná 17.ledna 2017 ve 14:00 hod. Sraz je ve 13:55 hod. u učebny A303.

Okruhy k přípravě:

6.-7.třídy:

1.soutěžící představí sebe monologem
2. popis obrázku (inspiraci najdeš zde)
3. rozhovor se členy komise na vylosované téma:

* My pet (Animals)
* My day (Daily programme)
* My family (Family life)
* My class and school (Timetable)
* My friend
* My free time
* My town
* My house/ flat

8.-9.třídy:

1.soutěžící představí sebe monologem
2. popis obrázku (inspiraci najdeš zde)
3.rozhovor se členy komise proběhne jako řešení určité situace na dané téma, např. navštívil (-a) jsem cizí město a ptám se na cestu, návštěva u lékaře, návštěva restaurace, domlouvám si schůzku, nakupování …vše se bude odehrávat kolem těchto témat:

o Shopping, food and meal (At the restaurant)
o Travelling and transport, tourism (Going on holiday)
o Leisure time, hobbies and past time activities
o Health, illness and fitness (Healthy/ unhealthy lifestyle, negative problems-drugs,smoking…)
o Education ( At school, future career)
o My family (Relationship,problems between generations),My friend and idol
o Clothes and fashion
o Place where I live ( town/village, house/flat + sightseeing)
o Entertainment (cinema,theatre, my favourite book and author), Holidays (celebrations)
o Seasons of the year, weather,climate

text: A. Hlaváčová

Archivy