10 malých nadějných stavitelů

Od února se scházíme s dětmi 1.-3. ročníku v Matematickém klubu. Někdy je nás více (17) , někdy zase méně (8). Naším cílem je vzbudit v dětech zájem o matematiku a ukázat jim, že „to“ není „strašák“. Spolu s nimi prožíváme radosti i strasti nejen matematické, ale i ty osobní, školní i mimoškolní.

Od února se scházíme s dětmi 1.-3. ročníku v Matematickém klubu. Někdy je nás více (17) , někdy zase méně (8). Naším cílem je vzbudit v dětech zájem o matematiku a ukázat jim, že „to“ není „strašák“. Spolu s nimi prožíváme radosti i strasti nejen matematické, ale i ty osobní, školní i mimoškolní.

V klubu mají děti možnost si bez obav ze selhání vyzkoušet práci v jednotlivých prostředích matematiky. Někteří pak své vědomosti přenesou do hodin a stávají se „hvězdami“ v týmu, zažívají pocity úspěchu jak v klubu, tak v kmenových třídách. Většina práce v klubu je založena na práci ve skupině, kde poznávají výhody naslouchání, dohody, respektu a spolupráce.
Při dodržování pravidel krychlových staveb a pravidel spolupráce se podařilo Nancy, Petrovi, Drahušce, Lukasovi, Elišce, Terezce, Dominičce, Judovi a dvěma Samantám postavit město. Město jak se patří – se sídlištěm, vlakovým nádražím, nemocnicí a náměstím. A nebylo to ledajaké město. Město děti postavily podle plánů vytvořených zkušeným architektem z Prahy.
Představte si to – 10 malých lidiček se domluvilo, rozdělilo práci a postavilo město. Co k tomu říci? Jste dobří ! 
Na obrázcích můžete posoudit, jak se jim to podařilo.
My, vedoucí, si vážíme jejich práce a těší nás, když slyšíme odezvu od vyučujících, co ty naše děti z klubu zvládly.
NASLOUCHÁME SI, RESPEKTUJEME SE, POMÁHÁME SI, UŽÍVÁME SI,…. i mlsáme …………

text a foto: Mylková Markéta

 

Název projektu: “Matematické kluby”

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593

Nejnovější příspěvky
Archivy