28 žákovských parlamentů na Konferenci v Ostravě

Zástupci 28 žákovských parlamentů ze všech okresů MS kraje v celkovém počtu 122 účastníků se sešlo ve středu 8.listopadu na Krajském úřadě v Ostravě. Organizátorem setkání bylo Konzultační centrum pro žákovské parlmenty MS kraje, které pracuje na naší škole společně s naším ŽP, pod záštitou pana náměstka hejtmana Krkošky a Školy pro demokracii.

Zástupci 28 žákovských parlamentů ze všech okresů MS kraje v celkovém počtu 122 účastníků se sešlo 8.listopadu na Krajském úřadě v Ostravě. Organizátorem setkání bylo Konzultační centrum pro žákovské parlamenty MS kraje, které pracuje na naší škole společně s naším ŽP, pod záštitou pana náměstka hejtmana Krkošky a Školy pro demokracii. Cílem konference bylo sdílení zkušenosti z práce v parlamentech, vzájemná  inspirace  a  navázání spolupráce. Jednotlivé skupiny žáků velmi dobře vedli členové našeho žákovského parlamentu , za což si zaslouží velkou pochvalu a výsledkem byla spousta námětů pro vylepšení práce parlamentů.

Video z Konference.

Reportáž tv Pohoda Relax

 

 

text,foto,video: Hana Wiedemanová

 

Nejnovější příspěvky
Archivy