Potravinová sbírka

Hodnotu 4352,80 Kč a hmotnost 67,80 kg  měly trvanlivé potraviny, kterými přispěli žáci a zaměstnanci naší školy do Krajské sbírky potravinové pomoci, která byla zorganizována  při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.Tyto potraviny obdrží  uživatelé sociálních služeb Armády spásy v Krnově.Všem, kteří přispěli patří velké poděkování.

Hodnotu 4352,80 Kč a hmotnost 67,80 kg  měly trvanlivé potraviny, kterými přispěli žáci a zaměstnanci naší školy do Krajské sbírky potravinové pomoci, která byla zorganizována  při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Tyto potraviny obdrží  uživatelé sociálních služeb Armády spásy v Krnově. Poděkování patří p.uč.Hlaváčové a Sekaninové, které se ujaly organizace sbírky, dětem ŽP, které pomohly s propagací a všem, kteří do sbírky přispěli. 

 

foto Alice Hlaváčová, text Hana Wiedemanová

Archivy