Výsledky voleb do ŠR 2018-2020

V průběhu třídních schůzek proběhly doplňovací volby do školské rady. Zákonní zástupci vybírali ze tří kandidátů. Poprvé se volby uskutečnily elektronicky. Hlasovalo celkem 303 rodičů a tentokráte byly všechny hlasy platné. Zákonné zástupce bude ve Školské radě v období od 1.1. 2018 do 31.12. 2020 zastupovat Ing. arch. Zuzana Matelová a Ing. Stanislava Halířová. Děkuji všem kandidátkám i rodičům, kteří se do voleb zapojili. Zápis

Archivy