Výsledky voleb do ŠR 2018-2020

 Zápis volební komise

Volby do Školské rady při

Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

 

Termín voleb do ŠR: 23.11. 2017 od 16:00 – 18:00 hod.
Kandidáti:

Ing. Stanislava Halířová, Ing. arch. Zuzana Matelová, Lenka Mališová

Volební komise:

předseda: Mgr. Karel Handlíř

členové: Mgr. Veronika Pazderová,                                Mgr. H. Wiedemanová

Termín sčítání výsledků: 24.11. 2017 od 8:00 – 8:30 hod.
Způsob voleb: elektronicky
Počet odevzdaných hlasů (pokud volič označil dva nebo jednoho kandidáta počítá se jako jeden hlas) : 303
z toho počet platných hlasů (max označení 2 kandidátů): 303
z toho počet neplatných (označení více jak 2 hlasů např. 3):                0

 

Výsledky:

 
Kandidát    počet hlasů       % hlasů   
Ing. arch. Zuzana Matelová      195 64,4
Ing. Stanislava Halířová 181 59,7
Lenka Mališová 149 49,2

 

 

 

Závěr:

Paní Ing. arch. Zuzana Matelová a Ing. Stanislava Halířova jsou zvolené zákonnými zástupci do Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace na funkční období od 1.1. 2018 – 31.12. 2020.

 

V Krnově 24. 11. 2017                                                              Mgr. Karel Handlíř- předseda volební komise

 

 

Archivy