Pohybujeme se, tedy jsme

Pohyb je jedním ze základních projevů každého živého organismu. A pro letošní ročník se stal také tématem pro biologickou olympiádu. Školní kolo se uskutečnilo na naší škole 6.2.2018 a hned ve dvou kategoriích. V první soutěží žáci 6. a 7. tříd, ve druhé pak žáci 8. a 9. tříd. 

Pohyb je jedním ze základních projevů každého živého organismu. A pro letošní ročník se stal také tématem pro biologickou olympiádu. Školní kolo se uskutečnilo na naší škole 6.2.2018 a hned ve dvou kategoriích. V první soutěží žáci 6. a 7. tříd, ve druhé pak žáci 8. a 9. tříd.

Prvním úkolem všech účastníků bylo prokousat se nelehkým studijním textem zaměřeným na pohyby rostlin a živočichů. 
Test nabytých znalostí však není jedinou částí školního kola. Žáci se musejí orientovat také mezi rostlinami a živočichy, protože je čekala nelehká poznávačka. Poslední pak byla praktická část. V té žáci 6. třídy pozorovali peří ptáků a žáci 9. třídy měli za úkol zkoumat výtrusnice kapradin.
A kdo se tedy všech tří částí účastnil? V nižší kategorii zvládli všechny tři části žáci 6.B – T.Seberová a V.Škandera, kteří oba dva postupují do okresního kola. Ve vyšší kategorii to byli A.Slováčková, A.Stejskalová a Š.Hlaváč. Z nich do okresního kola postupují A.Slováčková a Š.Hlaváč. Budeme jim všem držet palce, aby se v okresním kole mezi ostatními neztratili.
Kompletní výsledky školního kola si můžete prohlédnout zde: 6.-7.třídy a 8.-9.třídy

Nejnovější příspěvky
Archivy