Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠJN Krnov 2018/2019

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2018 / 2019 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace.

p.č. registrační č. p.č. registrační č. p.č. registrační č.
1. 228 31. 264 61. 302
2. 229 32. 265 62. 303
3. 230 33. 266 63. 305
4. 231 34. 267 64. 306
5. 232 35. 268 65. 307
6. 233 36. 269 66. 310
7. 234 37. 270 67. 311
8. 235 38. 271 68. 313
9. 237 39. 273 69. 314
10. 238 40. 274 70. 316
11. 239 41. 275    
12. 240 42. 276    
13. 241 43. 277    
14. 242 44. 278    
15. 243 45. 279    
16. 244 46. 280    
17. 245 47. 282    
18. 247 48. 285    
19. 248 49. 286    
20. 249 50. 287    
21. 251 51. 288    
22. 252 52. 289    
23. 254 53. 290    
24. 255 54. 292    
25. 256 55. 293    
26. 257 56. 295    
27. 258 57. 298    
28. 259 58. 299    
29. 261 59. 300    
30. 262
60. 301
   

 

Datum zveřejnění: 13.4. 2018

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

Nejnovější příspěvky
Archivy