První školní den

V pondělí 3. září jsme zahájili nový školní rok. Svou slavnostní premiéru má za sebou také 67 prvňáčků, kteří v doprovodu svých rodičů, spolu se svými třídními učitelkami, vypluli vstříc školním létům.

V pondělí 3. září jsme zahájili nový školní rok. Svou slavnostní premiéru má za sebou také 67 prvňáčků, kteří v doprovodu svých rodičů, spolu se svými třídními učitelkami, vypluli vstříc školním létům. Příjemnou plavbu jim popřála také starostka města Krnova Jana Koukolová Petrová. Všichni malí školáčci dostali od města Krnova a Klubu rodičů drobné dárky. Při odchodu na ně čekalo milé překvapení. Všem žákům přejeme, aby ve škole byli spokojeni a vzdělávání jim přinášelo radost z poznání.

 
     
     
     
     
     

text: K. Handlíř, foto: D. Círová

Archivy