Prvňáčci to skvěle zvládli

V úterý 25. září ráno nasedlo 54 prvňáčků do autobusů, které je odvezly do Malé Morávky na třídenní adaptační kurz. Všechny tři třídy byly ubytovány v chatě Eden, která se stala jejich dočasným domovem. Někteří rodiče pouštěli své děti s obavami, že „budou slzičky,“ ale na ty prostě nebyl čas.

V úterý 25. září ráno nasedlo 54 prvňáčků do autobusů, které je odvezly do Malé Morávky na třídenní adaptační kurz. Všechny tři třídy byly ubytovány v chatě Eden, která se stala jejich dočasným domovem. Někteří rodiče pouštěli své děti s obavami, že „budou slzičky,“ ale na ty prostě nebyl čas. Sotva děti vystoupily z autobusu a ubytovaly se, už pro ně byl nachystán bohatý program, který končil až těsně před čtvrtečním odjezdem domů. O tento program se postarala ředitelka SVČ v Bruntále paní Jana Franková se svými kolegy Janou a Bobem. Děti si zahrály spoustu her, při kterých si zapamatovaly jména spolužáků, lépe se poznaly a učily se spolupracovat. Zábavné byly i nejrůznější soutěže, ať už v budově nebo venku. Počasí nám letos přálo, a tak si děti pobyt na čerstvém vzduchu opravdu užily.

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Janě Frankové za bezvadně připravený program adaptačního kurzu. Velký dík patří také všem rodičům za důvěru, kterou nám dali a umožnili tak svým dětem adaptační kurz absolvovat.

video

text: Jana Matějková

video: Martina Mrkvanová

Archivy