Není klokan jako klokan

Že klokany u nás můžete spatřit pouze v zoo? Toto tvrzení neplatilo ve středu 10. 10., kdy se konala soutěž Přírodovědný Klokan. Ten den 8. a 9. třídy zaplnila invaze klokanů kadetů, kteří změřili své síly a zejména znalosti ve 24 otázkách z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Že klokany u nás můžete spatřit pouze v zoo? Toto tvrzení neplatilo ve středu 10. 10., kdy se konala soutěž Přírodovědný Klokan. Ten den 8. a 9. třídy zaplnila invaze klokanů kadetů, kteří změřili své síly a zejména znalosti ve 24 otázkách z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Jak soutěž Přírodovědný Klokan probíhá? Celá soutěž je postavena na principech soutěže matematický klokan. Soutěží se ve 24 soutěžních úlohách rozdělených do skupin za 3 body, 4 body a 5 bodů. Za správně zodpovězenou úlohu se získává příslušný počet bodů, za neřešenou úlohu se nezíská ani neztrácí žádný bod, za chybně řešenou úlohu se ztrácí 1 bod. Aby se nestalo, že někteří „správně tipující“ skončí na konci soutěže v mínusu, mají všichni na začátku přiděleno 24 bodů. Poté už záleží jen na šikovnosti a znalostech jednotlivých soutěžících.

A na jaké úlohy v tomto ročníku soutěžící narazili? Tak například se museli stát odborníky na cizí pojmy jako je anemochorie, saprofytismus či autotrofie, poradit si s otázkou, kde má sídlo OPEC nebo odhadnout objem použité oceli při stavbě Petřínské rozhledny. V kategorii úloh za 5 bodů se ocitli v myším městečku, kde se potýkali s výpočtem procent nebo zjišťovali váhu druhého chlapce na houpačce ve vodorovné rovnovážné poloze. Tedy nechyběly ani úlohy z fyziky.

Kam až se podařilo klokanům z naší školy doskákat v bodovém hodnocení? Z 8. a 9. tříd se nejlépe zadařilo Dominiku Blahovi z 8. C se ziskem 76 bodů. Na druhém místě se umístil Vít Anděl z 9. B se 70 body a třetí místo vybojoval Marek Novák také z 8. C s 68 body. Výhercům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony.
Celková výsledková listina všech 126 účastníků zde.

Za kabinet přírodopisu: Petra Zlámalová

Archivy