Listování s Lukášem Hejlíkem

Dílny čtení patří k oblíbeným činnostem v hodinách českého jazyka. V rámci projektu Listování, který podporuje dětskou čtenářskou gramotnost, k nám ve čtvrtek 11. října zavítal známý český herec, pan Lukáš Hejlík. Všichni jsme se na jeho předčítání nám, dětem, moc těšili. Lukáš Hejlík je totiž vášnivým čtenářem, ale nebylo tak tomu vždy.

Dílny čtení patří k oblíbeným činnostem v hodinách českého jazyka. V rámci projektu Listování, který podporuje dětskou čtenářskou gramotnost, k nám ve čtvrtek 11. října zavítal známý český herec, pan Lukáš Hejlík. Všichni jsme se na jeho předčítání nám, dětem, moc těšili. Lukáš Hejlík je totiž vášnivým čtenářem, ale nebylo tak tomu vždy. Jako dítě považoval čtení za ztrátu času a teprve na střední škole objevil v knihách ukryté „poklady“. Doma má okolo 6 000 knih. O radost z objevování nového prostřednictvím čtení se podělil i s námi. Nejmenším čtenářům z 1.-3. tříd herec předčítal z knihy Eliáš a babička z vajíčka od Ivy Procházkové, starším dětem představil knihu Dračí polévka od Aleny Ježkové. Dramatický projev obohacený zpěvem a jednoduchými rekvizitami nás vtáhl do děje obou příběhů. Mladší děti prožily spolu s hlavním hrdinou Eliášem příběhy s neobyčejnou babičkou, která se vyklubala ze žlutého vajíčka. Starší čtenáře provázel vietnamský chlapec Long, jehož čeká těžké rozhodnutí. V obou textech jsme my, v té chvíli posluchači a diváci, zažili chvíle legrace, smíchu, také napětí a smutku, ale i ticha k zamyšlení. Listování s Lukášem Hejlíkem nás bavilo. V dílnách čtení určitě využijeme další zajímavé metody k porozumění a odkrývání bohatství, které nám knížky nabízejí.

text a foto: Monika Galušková

Nejnovější příspěvky
Archivy