Pomáhat je naším posláním

I my jsme se rozhodli učinit dobrý skutek, udělat druhým radost laskavým činem. Dne 7. 11. 2018 jsme vprostorách naší školy uskutečnili Dobročinný jarmark, na kterém jsme nabídli do prodeje starší oděvy, obuv, hračky, knihy, šperky a upomínkové předměty. Výtěžek jarmarku, částku -3450 Kč-, jsme věnovali rodině chlapce s cystickou fibrózou na podpůrnou léčbu této těžké nemoci.

„Život činný je opravdový život. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“ Jan Amos Komenský

I my jsme se rozhodli učinit dobrý skutek, udělat druhým radost laskavým činem. Potěšit své okolí a pomoci potřebným. Za ty nejpotřebnější považujeme nemocné, handicapované či opuštěné děti, které se ocitly v obtížné životní situaci, potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Dne 7. 11. 2018 jsme v prostorách naší školy uskutečnili Dobročinný jarmark, na kterém jsme nabídli do prodeje starší oděvy, obuv, hračky, knihy, šperky a upomínkové předměty. Děkujeme všem, kteří na náš jarmark zavítali a zakoupili si naše zboží. Udělali jste radost nejen sobě, ale i svému okolí.
Výtěžek jarmarku, částku -3450 Kč-, jsme věnovali rodině chlapce s cystickou fibrózou na podpůrnou léčbu této těžké nemoci.
Pomohli jste nám podpořit dobrou věc.
Děkujeme vám.

Třída 6. C a Kamila Lukszová, třídní učitelka

Archivy