Malí badatelé

Co se stane, když do mléka kápnete potravinářskou barvu a do barvy jar? Plave dřevo ve vodě? Propouští novinový papír vodu? Na tyto a další otázky hledali odpovědi prvňáčci v hodinách prvouky.

Co se stane, když do mléka kápnete potravinářskou barvu a do barvy jar? Plave dřevo ve vodě? Propouští novinový papír vodu? Na tyto a další otázky hledali odpovědi prvňáčci v hodinách prvouky. Nejdříve si ale všechny pokusy sami vyzkoušeli.

Třída 1. B se proměnila ve výzkumnou laboratoř. Děti pracovaly v týmech, vzájemně si pomáhaly a spolupracovaly. Nejdříve každý tým stanovil svou hypotézu, která se jim buď potvrdila, nebo nepotvrdila.
Jednoduché fyzikální pokusy děti bavily a díky nim už v 1. třídě znají vlastnosti různých materiálů.

text a foto Jana Matějková

Nejnovější příspěvky
Archivy