Překvapilo mě …

 • jak je to náročné a zároveň poučené a hravé
 • zajímavá skupinová práce v matematice
 • výuka v čtenářské dílně
 • práce s PC
 • jak nám nejde matematika 🙂
 • pozitivní přístup
 • hravá forma a jak se umí učení zpříjemnit
 • úžasná možnost vzájemné komunikace dětí v hodinách
 • málo zájemců o výuku
 • vstřícnost a zájem lektorů
 • přístup učitelů 1*
 • jaké pomůcky při vyučování používají
 • široká nabídka různých pomůcek a to jsme zdaleka neviděli všechny
 • matematika, celkově přístup učitelů, prostředí
 • že nějaká taková akce vůbec je 🙂
 • jednoduchost, hravá forma výuky – super
Archivy