Zaujalo mě …

 • všechno, dílny čtení + matematika
 • robotika
 • každá hodina
 • výuka matematiky – krokování, práce s textem
 • přístup učitelů
 • pestrost a nečekaný zájem rodičů
 • metody, praktické ukázky
 • techniky čtení, vstřícnost učitelů
 • využívání tabletů v hodinách, výuka matematiky
 • vyplnění přestávek zpěvem sboru
 • spolupráce s rodiči, nové metody výuky
 • způsob a metody výuky
 • úžasný přístup učitelů
 • matematika a metody čtění
 • milá vstřícná ukázka pro mě zcela odlišné výuky toho, co jsme zažili ve škole cca před 30 lety
 • nové „metody“ výuky v pozitivním slova smyslu
 • kreativita ve výuce
 • metody Hejného, provázanost, aplikovatelnost v praxi
Nejnovější příspěvky
Archivy