Výprava do pravěku – výprava za poznáním

Na tuto cestu se vydali žáci tříd 4.B a 4.C, když 22. 2. využili nabídku besedy v Městské knihovně. Od dlouhé cesty do knihovny nás neodradilo ani mrazivé počasí. A to to do knihovny nemáme zrovna kousek. Děti se zábavnými úkoly a hrami seznamovaly, jak se v pravěku žilo, jaké pravěcí lidé používali nástroje, zbraně, čím se živili, jak bydleli.

Na tuto cestu se vydali žáci tříd 4.B a 4.C, když 22. 2. využili nabídku besedy v Městské knihovně. Od dlouhé cesty do knihovny nás neodradilo ani mrazivé počasí. A to to do knihovny nemáme zrovna kousek.

Děti se zábavnými úkoly a hrami seznamovaly, jak se v pravěku žilo, jaké pravěcí lidé používali nástroje, zbraně, čím se živili, jak bydleli. Také porovnávaly, jak se věci denní potřeby změnily oproti pravěku a v současnosti. Celou besedu děti uzavřely pantomimou (např. lov mamuta, rozdělání ohně,…).

Závěrem bychom chtěli poděkovat za nabídku besed, kterou knihovna nabízí a paní knihovnici, jenž dětem poutavou formou přiblížila dobu pravěku.

Text: Kateřina Nováková

Foto: Kateřina Nováková, Monika Galušková

Archivy