Minivolejbal úspěšně zařazen do výuky prvních a druhých tříd

Pilotní ročník zavedení hry minivolejbalu do výuky TV v prvních a druhých třídách na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, se vydařil nad očekávání. Děti si prošly průpravou v rámci hodin TV a vše uzavřel turnaj, který proběhl v pátek 3. 5. 2019. Turnaje se účastnil rekordní počet dětí (109) a stejně rekordní počet pomocníků a organizátorů (31) z řad oddílu VO Slezská Orlice. Vše finančně podpořilo město Krnov.

Pilotní ročník zavedení hry minivolejbalu do výuky TV v prvních a druhých třídách na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, se vydařil nad očekávání. Děti si prošly průpravou v rámci hodin TV a vše uzavřel turnaj, který proběhl v pátek 3. 5. 2019. Turnaje se účastnil rekordní počet dětí (109) a stejně rekordní počet pomocníků a organizátorů (31) z řad oddílu VO Slezská Orlice. Vše finančně podpořilo město Krnov. K nejkrásnějším momentům patřily chvíle, kdy starší hráči z oddílu trpělivě vedli své malé svěřence a radost nadšených hráčů.
Výsledek kromě samotného potěšení dětí ze hry, z darů a medailí je pozitivní především ve zřetelném pohybovém zlepšení u všech žáků. Celý projekt má za cíl děti vést k pohybu a zároveň zajistit, aby se zapojili všichni, nejen talentovaní žáci. To se podle výsledků podařilo, u dětí pohybově průměrných a podprůměrných došlo k výraznému zlepšení, děti postupně ztratily strach z letícího míče, dokázali rozlišit pozici rukou při chytání a odhazování atp. Časem je v plánu zařadit nejen vyšší ročníky, ale i případně jiné školy, které budou mít zájem.
Další volejbalové dění v Krnově můžete sledovat na stránkách www.voslezskaorlice.cz

Předchozí

Následující

Archivy