Atletické závody v Zátoru

S blížícím se koncem školního roku přišla opět pozvánka na atletické závody ze ZŠ Zátor. Naši atleti zde pravidelně bývají velmi úspěšní a nejinak tomu bylo i letos. A stejně jako v loňském roce byly přizvány školy z Lichnova a z Brantic. Závody byly určeny žákům 1. až 5. tříd a každý ročník zastupovali vždy dva chlapci a dvě dívky. Celkem nás tedy zastupovalo 20 dětí.

S blížícím se koncem školního roku přišla opět pozvánka na atletické závody ze ZŠ Zátor. Naši atleti zde pravidelně bývají velmi úspěšní a nejinak tomu bylo i letos. A stejně jako v loňském roce byly přizvány školy z Lichnova a z Brantic. Závody byly určeny žákům 1. až 5. tříd a každý ročník zastupovali vždy dva chlapci a dvě dívky. Celkem nás tedy zastupovalo 20 dětí. Závodilo se ve sprintu na 50 metrů, běhu na 300 metrů (pro žáky 1. až 3. tříd) a trať 600 metrů byla určena starším spolužákům. Další disciplínou byl hod míčkem, trojskok z místa a skok daleký. Snad všechny disciplíny měly děti natrénované. Již od samého začátku nám děti chodily hlásit, jak se v dané disciplíně umístily. Jelikož se závodilo najednou na 5 stanovištích, nestíhali jsme sledovat všechny účastníky. Učitelé z ostatních škol pěli chválu hlavně na Fandu Mrkvana, který svými výkony mohl klidně soutěžit se staršími dětmi. Všechny porážel rozdílem několika tříd a po právu také zvítězil. A zdaleka nebyl jediný. Na stupínek nejvyšší vystoupala také Melanka Jankůjová, kterou na druhém místě doplnila Emička Krupová. Svou kategorii vyhrál Marián Žida, kterého na třetím místě jistil Maty Ballay. Mezi druhačkami obsadila krásné druhé místo Sophia Servusová. Mezi zástupci třetích tříd mezi chlapci dominoval Filip Vranka a mezi dívkami Viki Čechová. V kategorii čtvrtých tříd získal krásné druhé místo Filip Bednárek a v pátých třídách stejné místo obsadil Tom Dědič, kterého na třetím místě doplnil ještě Tim Ulmann. V dívkách ve stejném ročníku pak byla druhá Vendy Butorová. Z celkového počtu 20 dětí jich získalo medaili hned 12. Zátorská škola se opět vytáhla. Pro učitele bylo přichystáno bohaté občerstvení a pro děti krásné medaile, diplomy a pěkné ceny. Děkujeme všem dětem za účast a těšíme se na další ročník. Poděkování patří také ZŠ Zátor za skvěle zorganizované závody.

Archivy