I učitelé se pořád mají co učit

Když si vybíráme školu, kam dáme své drahé ratolesti, pohlížíme na spoustu aspektů – dostupnost, vybavenost a zejména kvalita pedagogického sboru. Ale nic není samo sebou. I my se musíme neustále vzdělávat, abychom si osvojili nejen nové metody, ale i způsoby formativního hodnocení a zejména profesionální přístup k žákům i rodičům, který k moderní škole 21. století neodmyslitelně patří.

Archivy