Informace k platbám za vzdělávací pobyt ve Velké Británii

Vážení rodiče, přihlásili jste své dítě na jazykově vzdělávací zájezd do Velké Británie v termínu 7.-12.října 2019. Cena zájezdu je 8250,- Kč. Částka je rozdělena na dvě splátky. Záloha ve výši 4000,- Kč musí být
připsána účet školy nejpozději do 20.června 2019 a doplatek 4250,- do 15.srpna 2019 .Vzhledem k velkému počtu zájemců doporučujeme uhradit zálohu co nejdříve.

V případě velkého počtu zájemců, kteří zaplatí zálohu v daném termínu, bude výjezd ročníkově rozdělen na dva turnusy (říjen 2019, květen 2020).

Archivy