II. KONFERENCE ŽP 2019

Středisko volného času v Krnově se 23. října stalo místem sdílení zajímavých nápadů, zkušeností a spolupráce mezi žákovskými parlamenty z 12 základních škol z celého kraje. Akci pořádal   náš žákovský parlament  a zúčastnili se jí mimo jiné starosta Krnova Tomáš Hradil spolu s místostarostou Pavlem Moravcem.  Finančně podpořil celou akci MAP Krnov  a sponzorem se stala Kofola s.r.o.

V úvodu programu se žáci ohlédli za poslední konferencí, která proběhla před dvěma roky v Ostravě.

V další části programu přes 120 dětí přijelo debatovat o věcech, které v rámci svých škol parlamenty řeší. Jedním ze stěžejních témat bylo, jak omezit spotřebu plastů ve školách. Žáci navrhovali spoustu variant od omezení používání jednorázových plastů, přes nahrazení plastů papírem (papírové obaly na sešity, které si vyrobí a pomalují v rámci výtvarné výchovy, papírové sáčky a brčka) až po uspořádání osvětových besed pro žáky a rodiče, jak s plasty správně nakládat.

Druhým tématem pak bylo zamyšlení se nad rolí žákovského parlamentu ve škole. Děti pracovaly v menších smíšených skupinkách, aby se lépe mezi sebou poznaly a načerpaly názory z jiných škol. Učitelé mezitím seznámila zástupkyně z organizace Centrum pro demokratické učení s možností metodické podpory ve formě různých seminářů a materiálů, které mohou při své práci s parlamentem využívat.

Členové našeho žákovského parlamentu zvládli náročnou organizaci na jedničku a zaslouží si velkou pochvalu za to, jak se starali o svěřené hosty a parlamenty jiných škol, komunikovali, organizovali a vedli diskuse .

  Mgr.  Hana Wiedemanová

Nejnovější příspěvky
Archivy