ŠD opět v přírodě…

V sobotu 19.října se sešlo 25 natěšených dětí ze ŠD družiny před školou, aby se společně vydaly prozkoumat další, pro většinu, neznámou oblast Starého hliniště.

Touto přírodní památkou nás provedl pan Bodešínský, který opět poutavě a poučně vyprávěl dětem k čemu bývalá cihelna sloužila a jak je  dnes tento ekosystém prospěšný pro rostliny i zvířata.

Zvídavé děti v družině rády bádají a prozkoumávají a tak i dnes pomocí lupy mohly pozorovat různé brouky, larvy, slimáky, ale i houby a rostliny, které si samy objevily.

Počasí na říjnový den bylo přímo luxusní a tak jsme si na závěr opekli párky, pohráli si a rozloučili jsme se s panem Bodešínským, kterému tímto ještě jednou moc děkujeme a vydali jsme se zpátky ke škole.

Text a foto: Okapalová L.

    

Archivy