Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu letošního roku uběhlo 30 let od studentských protestů proti nesvobodě v tehdejším komunistickém Československu. Byť byla tato demonstrace násilně rozehnána státní mocí, vývoj již nešel zastavit, a dnes tak slavíme Den boje za svobodu a demokracii. A samozřejmě dějiny by se tohoto dne nepohnuly, nebýt svátku mnohem staršího, jemuž je pro změnu 80 let – Dne studentstva.

Naše škola se rozhodla si projektovým dnem připomenout mladší z těchto svátků. Žáci se po krátkém úvodu pustili ve svých třídách do práce na projektech, díky nimž mohli porovnat všední život v ČSSR s všedním životem dnes, a to na příkladech jak se lidé tehdy oblékali, jak, co a za kolik si mohli nakoupit, čím mohli jezdit po našich silnicích, jak bydleli, kam směli, či nesměli cestovat, kdo mohl či nesměl studovat apod.

Během čtvrté vyučovací hodiny se pak všichni žáci školy přesunuli i s vlajkami a transparenty, které si sami vyrobili, do tělocvičny školy, kde pro ně i za pomocí audiovizuální techniky byla připravena atmosféra protestů na Václavském náměstí či Letné z konce roku 1989.

Projekt měl mj. za cíl vzbudit u žáků, ale i u učitelů zájem o toto důležité téma a něco se o něm dozvědět, neboť události roku 1989 konečně vyvedly československý národ ze čtyřicetileté bolševické poroby. Nakolik se povedlo tento cíl splnit je samozřejmě otázkou individuální a hlavně dlouhodobou, neboť se jeho ozvěny mohou projevovat během celého občanského života.

Vzkazy rodičů našim žákům.

text: Jiří Šiffner, foto: Petr Studnička

Archivy