Dárek od srdce

Děti volaly: „MISE  – PŘINES DÁREK!“  V tomhle duchu se nesla krásná vánoční akce KRABICE OD BOT, kterou pořádá DIAKONIE ČCE. Ta pomáhá dětem a dospělým v různých krizových situacích. Má za cíl potěšit děti  z chudých rodin, azylových domů nebo nízkoprahových zařízení.

Radost vytvořili právě žáci naší školy, kteří doma spolu s dospělými připravili dárkovou krabici od bot. Tu naplnili dárečky pro děti ve věku  0-17 let.

Zhostili se ji tedy  úžasně.  S dárky se nám ve škole  doslova „ roztrhl pytel.“

S chutí…. Se zájmem……S  odhodláním nosili vánočně zabalené krabice. Celé dny přemýšleli, co nového ještě koupí či podarují ze svých vlastních hraček,  jen aby udělali radost jiným dětem.

Výzva – udělat druhým radost se velmi rychle rozšířila do všech tříd, až se zapojila celá  stovka dětí z  1. stupně naší školy.

Společně se nám podařilo přichystat neskutečných 184 dárečků a potěšit tímto 184 dětí – pro které může být náš dáreček jediným, který pod stromečkem najdou.

S tímhle krásným pocitem  naplnění jsme dárečky  v úterý 3. 12. 2019 odnesli do sběrného místa Slezské diakonie v Krnově.

Kdo by nechtěl zažít pocity štěstí  a radosti, když druhému udělá radost?

A nám se to podařilo!

Děkuji své třídě 4.C, dětem, rodičům, všem paním učitelkám a asistentkám, které nám s naší  akcí pomáhaly.

                                                                                                    Petra Kořistková

 

 

Archivy