Adventní zastavení v MŠ

Paní učitelky z naší školy se sešly s předškoláky z MŠ Mikulášská a MŠ Gorkého.

Předškoláci si vyzkoušeli jak se pracuje ve škole, aby mohli v září přijít do 1. třídy beze strachu a s jistotou.

Děti si společně zažily mini lekci čtení s adventním kalendářem z knížky Zachráněné Vánoce a vyzkoušely si práci s barevnými dřívky.

A protože čas adventu je časem splněných přání, na závěr si všichni zazvonili kouzelným zvonečkem.

Přejeme všem dětem i p. učitelkám krásné Vánoce.

                                                                                                       M. Jiroušková, H. Kratochvílová

Archivy