SCHŮZE KLUBU RODIČŮ

Milí rodiče,

srdečně Vás zveme 23. ledna na schůzku klubu, kde společně naplánujeme a připravíme nejzábavnější akci roku – školní večírek

Letos se společně budeme bavit celou noc v pátek 6. března. Ale nejprve nás čeká plánování programu, výzdoby, tomboly a mnoha dalších střípků skládanky.  Proto se sejdeme /doufáme, že v hojném počtu/ nad nápady a domluvíme průběh akce. Schůzka proběhne ve čtvrtek 23. ledna od 16:30 hodin ve sborovně školy.

Pokud se rádi zapojíte, ale nemůžete se na schůzku dostavit, lze se zapsat zde: školní večírek 2020

Pro večírek je potřeba zajistit:

  • program /máte tip  na vystoupení?/
  • výzdobu sálu  /máte nápad nebo zajímavé dekorace?/
  • balení a prodej tomboly
  • ceny do tomboly /můžete věnovat poukázku na služby, drobné ceny, upéct dortík nebo koláč?/
  • prodej sponzorských vstupenek – za 50 Kč můžete podpořit akce pro naše děti, i když se na večírek nechystáte

Sponzorské vstupenky tradičně dostávají děti domů od třídních učitelů. Rodiče mohou podpořit akce, které pořádáme zakoupením této vstupenky v ceně 50 Kč /zaplatit je možné u třídního učitele nebo v kanceláři školy u paní Moravcové/.

Příjem ze sponzorských vstupenek není určen přímo pro zajištění večírku, ale stejně jako výtěžek z celé akce pro přípravu akcí pro děti  –  pro zajištění cen v soutěžích, pro vydání školního literárního sborníku a podobně.

♥ Děkujeme všem dárcům ♥

Nejnovější příspěvky
Archivy