Když mladá je mladice, tak silná je …

Jestliže mladá žena je MLADICE, tak silná musí být SILNICE

…no není ten náš národní jazyk krásný?

Krásný, ale těžký (obtížný, složitý, komplikovaný, zapeklitý, nelehký, nesnadný). Proto patří soutěže v českém jazyce mezi disciplíny velmi náročné. Jedná se sice o náš mateřský jazyk, ovšem ten je v porovnání např. s angličtinou velmi obtížný v gramatice, pravopise či tvorbě slov. Na druhou stranu je čeština jazyk velmi rozmanitý, bohatý a kouzelný v oblasti slovní zásoby.

V úterý 21. ledna proběhlo ve Středisku volného času v Krnově Okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu zde reprezentovaly dvě žákyně, kterým se nejlépe vedlo ve školním kole. Byly to : Agáta Baťová z 9.B a Lenka Dlouhá z 9.C.

Jaké úkoly na ně čekaly? V mluvnické části musely například napsat smysluplný souvislý text o 5 souvětích tak, aby v něm použily co nejvíce různých tvarů zájmena jenž. Zabývaly se významy slov, zejména utvořených předponami, řešily vztahy významové nadřazenosti, podřazenosti a souřadnosti. Ve slohové části na ně čekalo téma „Kdybych měl(a) Aladinovu lampu“, které měly zpracovat v libovolném slohovém útvaru.

Oběma žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Francouzský pedagog, historik a zakladatel moderních olympijských her, Pierre de Coubertin,  proklamoval heslo :  „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“  A účast v této soutěži přinesla děvčatům přinejmenším mnoho zkušeností.

text a foto : Silvie Metelková

Následující

Archivy