Škola se všemi 5P

Jsme vám a vašim dětem otevřeni!

Vítejte na škole, jejímž posláním je vytvářet kvalitní podmínky pro rozvoj svých žáků.

V minulosti i dnes je naše škola spojena s hledáním a uplatňováním inovativních cest ve vzdělání. Víme, že každá doba klade na vzdělání jiné nároky a našim cílem je pružně reagovat a připravovat naše žáky co nejlépe nejen na další studium, ale také na život jako takový.

Zaměřujeme se na moderní metody výuky, které u dětí rozvíjí kvality potřebné pro uplatnění v digitálním věku – schopnost řešit problémy, nacházet nová řešení a spolupracovat, rozvíjíme jejich sebedůvěru a samostatnost. Vytváříme otevřenou školu, kde jsou žáci, pedagogové a rodiče spolupracujícími partnery.

POZNEJTE 5P ŠKOLY

PODNĚTNÉ A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

PEDAGOGOVÉ, KTEŘÍ SE STÁLE ROZVÍJÍ

POKROKOVÉ A MODERNÍ METODY VÝUKY

PODPORUJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PESTRÁ NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

Archivy