Návrat žáků do školy

AKTUALIZOVÁNO! I PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ!

Od 8. června budeme otevírat pro konzultace školu také žákům 2. stupně. K dispozici bude 9 třídních skupin pro žáky 6.-8. tříd, které budou pracovat po ročnících 1x týdně. Navíc zprovozníme 2 intenzivní doučovací skupiny pro žáky, kteří výuku zanedbávali. Ti budou pracovat každý den.

Od 11. května do školy dochází v úterý a ve čtvrtek 4. skupiny žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Pro všechny žáky je dále povinná distanční výuka.

Od 25. května do školy pravidelně každý pracovní den přichází 17. skupin žáků 1. stupně. Souběžně pro žáky, kteří zůstali doma, probíhá distanční výuka.

Archivy