Návrat žáků do školy

AKTUALIZOVÁNO! I PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ!

Od 8. června budeme otevírat pro konzultace školu také žákům 2. stupně.

Od 11. května do školy dochází v úterý a ve čtvrtek 4. skupiny žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Pro všechny žáky je dále povinná distanční výuka.

Od 25. května do školy pravidelně každý pracovní den přichází 17. skupin žáků 1. stupně. Souběžně pro žáky, kteří zůstali doma, probíhá distanční výuka.

Archivy