Návrat žáků do školy

V pondělí 4. ledna se na vás, po Vánočních prázdninách, opět budeme těšit ve škole. Celý první stupeň a žáci 9. ročníků, budou mít pravidelnou výuku ve škole. Žáci 6.- 8. ročníků se budou ve škole střídat po týdnu.

Příchody do školy:

 • žáci budou do školy vstupovat 6 vchody (2x pavilon A, 2x pavilon B, 2x hala)
 • žáci budou přicházet ve čtyřech různých časech (tak, aby se jednotlivé třídy nepotkávaly)
 • šatny budou mít většinou v blízkosti vchodu
 • žáci si v šatně nenechávají žádné věci (papuče …)
 • prosím dodržujte časy příchodu!!!

Organizační pokyny pro jednotlivé ročníky. Prosím čtěte pozorně!

Provoz školní družiny

 • ranní družina jen pro žáky 1.- 3. třídy, prosím využívejte jen v případě nutnosti
 • odpolední družina jen pro žáky 1.- 4. tříd
 • provoz družiny od 6:00 (ranní družina) do 16:00 hod.
 • v jednotlivých odděleních mohou být pouze žáci jednoho ročníku (ideálně jedné třídy)
 • rozdělení tříd do oddělení
 • při příchodu a vyzvedávání dětí, zvoňte na dané oddělení viz. rozdělení

Organizace výdeje obědů

 • nařízená kapacita jídelny je 54 míst
 • pracovníci jídelny budou pouštět do jídelny pouze tolik žáků, aby nebyla překročena kapacita
 • abychom zajistili neshlukování žáků před jídelnou vytvořili jsme harmonogram příchodu k jídelně
 • prosíme žáky, aby dodržovali časy příchodu k jídelně
 • při vstupu do jídelny si žáci musí dezinfikovat ruce
 • při pohyby v jídelně, vyjma konzumace jídla, musí mít všichni roušky

Distanční výuka

Omezení vyplývající z epidemiologických nařízení

 • zajistit oddělený přístup žáků do školy
 • zajistit nemíchání tříd mezi sebou
 • minimalizovat přechody žáků mezi třídami
 • všichni účastníci vzdělávání musí mít roušky
 • při vstupu do školy, tříd a při změně činnosti je potřeba dezinfikovat popř. umýt ruce
 • pravidelně větrat před hodinou, v polovině výuky a na konci výuky

Vracení zapůjčených iPadů a chrombooků

 • prosím o postupné navrácení zapůjčených iPadů a chrombooků od žáků 1.-5. tříd a žáků 9. ročníků
 • žáci nebo rodiče přinesou zapůjčenou techniku do kanceláře naproti recepce
 • termíny odevzdání pondělí – středa (30.11. – 2.12.) od 8:00 – do 16:00 hod.
 • v případě odevzdání techniky žákem, rodiče dostanou potvrzení do Edupage
 • v případě odevzdání rodičem, bude odevzdání zaznamenáno do smlouvy o zápůjčce

 

 

Usnesení vlády ČR                                   Opatření PES                           Informace k provozu škol (MŠMT ČR)

 

 

 

Následující

Archivy