Péče o děti zaměstnanců IZS a sociálních služeb

Na základě rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje bude naše škola zajišťovat od středy 14. 10. 2020 péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a sociálních služeb.

Provozní doba:

 • pracovní dny
 • 6:00 – 18:00 hod.
 • ranní příchod nejpozději v 8:00 hod.

Kdo může požadovat péči o dítě?

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
  podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
  zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
  zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s.p.,

Jak se přihlásit?

Jak se děti budou stravovat?

 • obědy budou zajištěny ve školní jídelně na Albrechtické ulici, kam budeme docházet
 • obědy budou pro děti zdarma
 • svačiny a pití zajišťují rodiče

Kolik žáků bude ve skupině?

 • ve skupině bude 10 (max. 15 žáků)
 • v případě vyššího počtu žáků budeme mít více skupin

Pro jakou věkovou skupinu budeme péči zajišťovat?

 • v usnesení vlády je určený věk 3 – 10 let
 • vzhledem ke skutečnosti, že mateřské školky jsou nadále v provozu budeme péči poskytovat žákům ve věku 6 – 10 let

Co bude programem dětské skupiny?

 • 6:00 – 8:00 hod. herní činnosti
 • 8:00 – 12:00 hod. se děti budou věnovat úkolům zadaným v distanční výuce, budou mít přístup k PC, pedagogický pracovník jim bude nápomocen
 • 12:00 – 12:30 hod. oběd
 • 12:30 – 18:00 hod. řízené aktivity, herní činnosti, pobyt venku

Kam přijít a kde předat dítě?

 • pavilon B, zvonek ranní družina
 • dítě si přijde vyzvednout pedagog

Budete v provozu i v týdnu podzimních prázdnin (26. – 30.10.)?

 • dětské skupiny budou v provozu celý týden s výjimkou středy (státní svátek)

Kde se doptat?

 • Karel Handlíř  – 739 040 461

 

Rozhodnutí hejtmana                                                              Přihláška do dětské skupiny

 

 

Archivy