Doučování žáků

Vážení rodiče a milí žáci,

jeden a půl roku převážně distančního vzdělávání mohlo vést, i při řádném plnění všech úkolů, k menšímu utvrzení nebo neúplnému pochopení učiva. Proto v rámci Národního plánu doučováníProjektu podpory Inkluze, který realizuje naše škola, budeme v průběhu celého roku nabízet paralelně 2 druhy  doučování.

1. Doučování v rámci projektu Podpory Inkluze

Toto doučování ve škole již provozujeme několik let v rámci projektu Společný rozvoj inkluze v Krnově. Je určeno pro žáky I. i II. stupně a  zaměřuje se na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují pro zvládnutí aktuálního učiva více procvičování nebo individuální vysvětlení.

Doučování vedou určení asistenti pedagoga, k dispozici jim je speciální pedagog.

Na doučování se může přihlásit žák sám, mohou ho přihlásit rodiče, nebo doporučit pedagog. Pro přihlášení je potřeba vyplnit přihlášku. Délka doučování by měla být min. 2 vyučovací hodiny týdně. Doučování pak bude probíhat od 13.9. 2021 pravidelně podle rozvrhu vždy ve stejných třídách a ve stejném čase:

2. Doučování žáků škol v rámci Národního plánu obnovy

Je určeno žákům I. i II. stupně a zaměřuje se na vyrovnání rozdílů způsobených distančním vzděláváním. Budeme se zde vracet k učivu, které jsme probrali v distanční výuce a na které potřebujeme v letošním roce navázat.

Doučování povedou učitelé jednotlivých předmětů.

Doučování bude probíhat individuálně, nebo skupinově, dle zvážení pedagogů.

Na doučování budou žáky vybírat učitelé jednotlivých předmětů. Žáci, kteří cítí, že by potřebovali pomoci mohou učitele i sami oslovit. Učitel pak se žákem a rodiči domlouvá individuální termín a frekvenci doučování.

 

Žáci mohou využít kombinace obou druhů doučování.

 

Koordinátor doučování z projektu Inkluze:

Veronika Svobodová [email protected]    775 233 713

Koordinátor doučování z Národního plánu podpory pro 1. stupeň:

Eva Nevídalová [email protected]    739 040 415

Koordinátor doučování z Národního plánu podpory pro 2. stupeň:

Hana Wiedemanová [email protected]    739 040 431

Ředitel školy:

Karel Handlíř [email protected]    739 040 461

 

Nejnovější příspěvky
Archivy