Informace k lyžařskému kurzu

Vážení rodiče a žáci,
dovoluji si Vám poslat jednoduché a stručné info ohledně LK.
Prosím postupujte bod po bodu a splňte jej podle instrukcí.

1. každý žák musí mít lyže/snowboard seřízen v servisu a musíte od toho mít doklad (paragon). Tento doklad o seřízení lyží/snowboardu pošlete na email [email protected] nejpozději do 23.1.2022 do 22:00. V žádném případě jej nedodávejte v listinné podobě, pošlete ofocenou kopii na email, do zprávy uveďte celé jméno dítěte.

2. každý žák musí mít potvrzení od lékaře (stačí obvodní lékař). Postupujte při odesílání stejně jak u bodu č.1

3. děti musí mít sebou mobilní telefon, funkční a s nabitým kreditem či zaplaceném tarifem. V mobilu musí mít uloženo mé číslo – 776463261, číslo horské služby 601302613, a aktuální číslo rodiče, který za něj zodpovídá.

4. musíte vyjádřit souhlas s tím, že dítě jede na LK a bude zde celou dobu plnit vše jak se sluší a patří podle pravidel a řádu, se kterým byly děti již předem seznámeny. Tento souhlas musíte potvrdit SMS zprávou na telefonní číslo 776463261 a zpráva musí mít tento tvar:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO DÍTĚTĚ_VAŠE PŘÍJMENÍ_VAŠE AKTUÁLNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO

jako příklad:

NOVÁK MIROSLAV_NOVÁKOVÁ_777333222

prosím dodržte přesně tento tvar sms odesílané na můj telefon, v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neměňte tvar a nic nepřipisujte.

SMS odesílá rodič, kterého budeme v případě zranění či jiné nutné situace kontaktovat, neuvádějte kontakt na babičku atd.

5. děti ve škole obdrží listinnou podobu potvrzení o bezinfekčnosti. Vypsaný papír odevzdají PŘED ODJEZDEM NA LK zdravotníkovi celé akce.
Berte prosím na vědomí, že dětí je letos hodně. Pokud někdo nebude dodržovat pravidla a nařízení kurzu, bude napomenut, budou informováni rodiče a pokud se situace nezlepší, bude rodič vyzván, aby si dítě odvezl. Doufám, že tato situace nenastane, naopak pevně věřím, že si LK všichni užijí.

Na závěr info k testování:

Děti budou bez ohledu na aktuální nařízení vlády testovány před kurzem i během kurzu. Prosím abyste v příštích týdnech vzali v úvahu všechny aktuální ochranné opatření a dodržovali je co nejpoctivěji, aby nebylo nakažených moc.

Info o odjezdu atd pošlu příští týden zvlášť.

Děkuji za spolupráci, v případě potřeby se prosím ozvěte na 776463261 nebo na EDUPAGE.

Přeji pěkný den. M.Kopeček

Nejnovější příspěvky
Archivy