Konečně jsou tady…………..

Zajímá vás co?
Odměny a diplomy za matematickou soutěž Pythagoriáda.
V 1. pololetí proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kterého se zúčastnili na 2. stupni žáci 6. – 9 . ročníků.
Jedná se o matematickou soutěž s 15 úlohami, které žáci musejí během 60 minut vyřešit bez použití kalkulaček a tabulek.
V letošním školním kole máme v kategorii 6. – 9. ročníků celkem 8 úspěšných řešitelů, kteří naší školu reprezentovali na okresním kole a byli úspěšní.
Velkou pochvalu zaslouží Michal z 8.ročníku, který se umístil v kategorii na 1.- 3. místě a Berenika z 9.ročníku, která se umístila v kategorii na 3. místě.
I ostatní žáci zaslouží pochvalu, protože jejich umístění nebylo vůbec špatné.
Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili děkujeme za vynaloženou snahu při řešení nelehkých úkolů.

Za sekci matematiky Věra Petlachová.

Archivy