Doučování v roce 2022/2023

Vážení rodiče a milí žáci,

stejně jako v loňském roce, také letos vám nabízíme podporu formou doučování, které je financováno z části Národním plánem doučování a z části městem Krnov jako podpora inkluze. K dispozici máte paralelně dva druhy  doučování.

1. Doučování v rámci podpory inkluze v Krnově

Toto doučování ve škole již provozujeme několik let v rámci podpory inkluze v Krnově. Je určeno pro žáky I. i II. stupně a  zaměřuje se na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují pro zvládnutí aktuálního učiva více procvičování nebo individuální vysvětlení.

Doučování vedou určení asistenti pedagoga, k dispozici jim je speciální a sociální pedagog.

Na doučování se může přihlásit žák sám, mohou ho přihlásit rodiče nebo doporučit pedagogové. Pro přihlášení je potřeba vyplnit přihlášku. Doučování pak bude probíhat od 3.10. 2022 pravidelně podle níže uvedeného rozvrhu vždy ve stejných třídách a ve stejném čase:

2. Doučování žáků škol v rámci Národního plánu obnovy

Je určeno žákům I. i II. stupně a zaměřuje se na vyrovnání rozdílů způsobených distančním vzděláváním. Budeme se zde vracet k učivu, které jsme probrali v distanční výuce a na které potřebujeme v letošním roce navázat.

Doučování povedou učitelé jednotlivých předmětů.

Doučování bude probíhat individuálně nebo skupinově dle zvážení pedagogů.

Na doučování budou žáky vybírat učitelé jednotlivých předmětů. Žáci, kteří cítí, že by potřebovali pomoci, mohou učitele i sami oslovit. Učitel pak se žákem a rodiči domlouvá individuální termín a frekvenci doučování.

 

Žáci mohou využít kombinace obou druhů doučování.

 

Koordinátor doučování z programu podpora inkluze v Krnově:

Veronika Svobodová svobodova@zsjnkrnov.cz    775 233 713

Koordinátor doučování z Národního plánu podpory pro 1. stupeň:

Eva Nevídalová nevidalova@zsjnkrnov.cz    739 040 415

Koordinátor doučování z Národního plánu podpory pro 2. stupeň:

Hana Wiedemanová wiedemanova@zsjnkrnov.cz    739 040 431

Ředitel školy:

Karel Handlíř handlir@zsjnkrnov.cz    739 040 461

 

Nejnovější příspěvky
Archivy