Po vypití energetického nápoje …

Po vypití energetického nápoje budu plný energie?

NEBO

Po vypití energického nápoje budu plný energetiky?

Podobný  typ úlohy a mnoho dalších řešily 2 žákyně naší školy, Julie Goldmanová z 8.C a Alžběta Pořízková z 9.A, na okresním kole Olympiády z českého jazyka. To se uskutečnilo začátkem dubna v SVČ Méďa v Krnově.

Během 120 minut se museli soutěžící poprat se složitými úkoly z mluvnice a poté napsat slohovou práci na zadané téma, tím letos bylo : ”Vydařený/nevydařený aprílový žert”. I tento rok bylo možné zvolit si libovolný slohový útvar, tzn. např. úvahu, popis, charakteristiku atd. Při zpracování je nutné dodržet téma, rozsah (200 – 300 slov), kompozici textu a samozřejmě dbát na pravidla českého pravopisu. Tyto parametry jsou pro většinu žáků snadné, ovšem nejnáročnější a zároveň porotou nejvíc hodnocený je nápad, originalita, myšlenka, na které je celý text postaven. Vedle toho samozřejmě také volba slov, poutavost děje apod.

V gramatické části se žáci zabývali slovy citově zabarvenými, pravopisem, významem věty a obraznými pojmenováními.

Konkurence byla obrovská. Vždyť o to, kdo je mistrem naší mateřštiny mezi žáky 8. – 9. tříd nejen základních škol, ale i víceletých gymnázií okresu Bruntál, se utkalo 38 žáků.

I když se našim žákyním nepodařilo umístit na prvních třech místech, získaly cenné zkušenosti, objevily další možnosti českého jazyka, a to je kolikrát víc než získaná medaile.

Oběma děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

text a foto : Silvie Metelková

Archivy