Klub devítka

Smyslem doučovacího klubu K9 je žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí poskytnout podmínky pro pravidelnou a důkladnou domácí přípravu a přípravu na vyučování.

O žáky se zde stará jeden pedagog a pracovník pro práci s komunitou, kteří jsou denně ve spojení s vyučujícími a individuálně, nebo v malých skupinách, připravují žáky na vyučovaní a procvičují s nimi dle aktuální potřeby učivo. Žáci pod jejich vedením vypracovávají domácí úkoly a jiná zadání ze školy. Důraz je kladen i na speciálně pedagogické metody práce s žáky a podporu kvalitního vzdělávání.

Pracovník pro práci s komunitou navíc komunikuje s rodinami a zajišťuje účast žáků jak ve školním vyučování, tak v pravidelné přípravě v K9.

Pracovníci K9 se snaží ve spolupráci s učiteli najít ideální model přípravy na vyučování tak, aby žáci zvládli výuku dle svých individuálních možností.

Kdo k nám může přijít?

Zařízení je určeno prvotně pro žáky 1.-9. tříd.

Co Vám můžeme nabídnout?

Pomůžeme s učivem, které žákům nejde a poradíme, kde najít všechny informace, které potřebují znát a případně vyhledat. Učivo denně opakujeme, aby se žáci lépe orientovali v daném předmětu. Snažíme se s žáky vytvářet pohodové prostředí, ve kterém se jim bude dobře učit a získávat potřebné kompetence ke svému rozvoji ve vzdělávání.

Kde nás najdete?

Každý pracovní den v prvním patře domu na ulici Vrchlického 9 – byt č. 2.

Kdy nás můžete navštívit?

Pondělí 12:00 – 16:00
Úterý 12:00 – 16:00
Středa 12:00 – 16:00
Čtvrtek 12:00 – 16:00
Pátek 12:00 – 16:00

 

Jak se k nám dostat?

– každý může přijít sám
– na doporučení učitele
– na žádost rodiče

Jak pracujeme?

Snažíme se využívat speciálně-pedagogické metody tak, aby žáci zvládli školu a byli připraveni k dalšímu vzdělávání.

Kontakty:

Anna Křivová – doučující pedagog [email protected]
Jana Vojkůvková – pracovník pro práci s komunitou [email protected]

 

Doučovací kluby (Události v regionech ČT) 28.9. 2021

Video medailonek o nás od Agentury pro sociální začleňování

Události v regionech (Ostrava) 7.10. 2015

Tato aktivita je součástí projektu “Společný rozvoj inkluze v Krnově”, který škola realizuje ve spolupráci s partnery.

Archivy