Zájmové kroužky organizované pracovníky školy

Zájmové kroužky  pro děti 1- 5. tříd  

Název kroužku   Vyučující Den  Hodina 
 Výtvarná výchova  Křištofová  pondělí    14:00 – 14:45
 Dramaticko-hudební  Banovcová  středa  14:00 – 14:45
 Jazyk anglický   Jonášová  úterý  14:00 – 14:45
 Jazyk anglický   Grigorová  středa  13:30 – 14:15
 Jazyk anglický   Galušková  středa  12:45 – 13:30

 

Zájmové kroužky  pro děti 6. – 9. tříd 

Název kroužku  Vyučující   Den Hodina 
 Volejbal  Kopeček      
 Výtvarná výchova    Rychtová    
 Německy s úsměvem   Lukszová    
 "Expres" klub  Lukszová     

 

Nejnovější příspěvky
Archivy