Výsledky ukázek pro tebe

1.Jakou funkci plnila v 7.-12.století hradiště?

a) středisko …řemesel, obchodu a výroby

b) sídlo …knížete nebo velmože

c) ochrana …pro obyvatele okolí                                       3 body

 

2. Ve kterém slohu byly postaveny první kamenné hrady v Čechách?

Které to byly?

Pražský hrad., Přimda, Cheb.     Sloh románský               4 body

 

3.Škrtni, s čím ses nemohl/a setkat na středověkém hradě ve 13.století

(s čím ses setkat nemohl/a je v závorce)

svíce, (komody), fresky, louče, (petrolejové lampy),

( skříně), truhly, (vidličky)                                                 4 body

 

4.Vyber z nabídky a přiřaď činnosti k jednotlivým částem selského stavení 

konzumace jídla, vaření, ukládání věcí, většina domácích prací, vytápění

jizba…vytápění, vaření, konzumace jídla Síň……většina domácích prací

 Komora…. ukládání věcí                                                  5 bodů

 

5. Které části musel mít každý hrad?

hradby.

             Obrannou věž

                                    obytný..palác

                                                         studnu

                                                                     Bránu          5 bodů

Nejnovější příspěvky
Archivy