Přidejte se k nám, jde přeci o naše děti

Vážení rodiče,
      dne 18.9.2008 bylo založeno nové občanské  sdružení s názvem KLUB RODIČŮ při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17. V současné době přikračuje výbor sdružení k registraci, založení účtu a dalším krokům nutným k tomu, aby mohlo toto občanské sdružení začít fungovat. 
      Dovolte mi, ale už nyní několik vysvětlujících slov k činnosti a zaměření klubu rodičů. Klub  řídí výbor, který volí zástupci rodičů z jednotlivých tříd, členy  klubu se stávají všichni rodiče, kteří zaplatí příspěvek. Mohou tak využívat spolu se svými dětmi práva a výhody,jenž plynou ze stanov a charakteru činnosti sdružení. Na setkání zástupců tříd s ředitelem školy, se přihlásilo 7 ochotných maminek a jeden tatínek, které členská schůze zvolila do výboru sdružení. Dne 20.11.se výbor sešel potřetí a zamýšlel se nad  nejvhodnější náplní a posláním sdružení. Veškeré naše snahy by měly pomoci vedení školy, pedagogům a hlavně našim dětem v jejich působení ve škole i mimo ní.
      Nechceme pouze vybrat členské příspěvky a přerozdělit je na stávající školní akce. Činnost sdružení má v úmyslu zaměřit se i na pořádání soutěží, kroužků a akcí nejrůznějšího druhu. Konkrétně z možné a plánované možnosti klubu rodičů uvádím:
 – jako nezávislý finanční zdroj přispívání na školní aktivity tam, kde není v možnostech vedení školy najít mechanizmy k financování specifických potřeb (např. odměny v soutěžích pořádaných školou,realizace školního časopisu,příspěvky na potřeby akcí…………….
– vyhledávání a vypracování grantů a žádostí o sponzoring.- spolupořádat společenský večírek (ples školy)
      Všemi těmito aktivitami bychom chtěli přispět k tomu, aby školní prostředí bylo místem, kam děti chodí rády a kde je čeká nejen učení a získávání informací, ale i vzájemné setkávání, budování vzájemných přátelských vztahů (nejen mezi dětmi samotnými,ale i učiteli a rodiči) a v neposlední řadě aktivně a zajímavě strávený volný čas.
      Z toho plyne poznání,že nás všechny čeká spousta práce a úsilí. O tom co uskutečníme, rozhodnete i Vy, milí rodiče, svým zájmem komunikací s námi a konkrétní pomocí.
      Vážení rodiče, vážení učitelé a naše děti, těšíme se na spolupráci s vámi (neberte prosím tato slova jako frázi).
                  Za klub rodičů při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

                                                                                  Ladislav Kačmár
                                                                                       předseda
            V Krnově 22.11.2008

Archivy