Čertí škola

V pátek 5.12. se celá naše třída 1.C proměnila v „peklo“.Některé děti přicházely hned ráno převlečené za čertíky, jiné to stihly ještě před vyučováním. Na úvod dne musely děti – čertíci najít čertí vzkaz, který je seznámil s náplní celého dopoledne a pak už mohli plnit jednotlivé úkoly a soutěže, např. hod kouzelným oříškem do pekla, skládání čertí skládačky či přepisování slov napsaných na čertích hlavičkách z papíru a mnoho dalších.

 

Za splněné úkoly byly děti odměněny čokoládovým penízkem nebo bonbónem, který si ukládaly do svého papírového kornoutku. Ten si každý sám vyrobil den předem v pracovních činnostech. Největším překvapením byl příchod „skutečného“ Čerta, Mikuláše a Anděla.

 

Všem jsme společně zazpívali písničku a za to každý dostal balíček sladkostí. Samozřejmě, že vyučování v čertí škole provázely básničky, říkadla a písničky, ale taky dobrá nálada.

 

Děti zažily nejen legraci, ale zábavnou formou se také něčemu naučily. Na závěr čertí školy dostal každý medaili s obrázkem čerta.

                                                                       text a foto: Jana Zdráhalová

   

Archivy